Buku Register Induk Perkara memuat seluruh data perkara baik tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga eksekusi. Buku ini berfungsi sebagai buku bantu yang mencatat perjalanan perkara sehingga memudahkan pencarian  data perkara yang diterima, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
Ada beberapa macam Buku Register Perkara, yaitu :
No
Jenis Register
Kode
1.
Register Induk Perkara Gugatan
R1-PA1G
2.
Register Induk Perkara Permohonan
R1-PA1P
3.
Register Induk Perkara Banding
R1-PA2
4.
Register Permohonan Kasasi
R1-PA3
5.
Register Permohonan Peninjauan Kembali
R1-PA4
6.
Register Penyitaan Barang Bergerak
R1-PA5
7.
Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak
R1-PA6
8.
Register Surat Kuasa Khusus
R1-PA7
9.
Register Eksekusi
R1-PA8
10.
Register Akta Cerai
R1-PA9
11.
Register Perkara Jinayah
R1-PA10
12.
Register P3HP
R1-PA11
13.
Register Ekonomi Syari'ah
R1-PA12
14.
Register Isbat Rukyat Hilal dan Pemberian Nasehat/Keterangan Tentang Perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat
R1-PA13
15.
Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syari'ah
R1-PA14
16.
Register Mediasi
R1-PA15